Nuis dreigt de omroepen met bezuinigingen

DEN HAAG, 9 JUNI. Staatssecretaris Nuis (Media) dreigt het budget van de publieke omroepen fors te beperken, omdat hij niets ziet in de bezuinigingsplannen van de omroepen. Het gaat daarbij om een bedrag van honderd miljoen gulden per jaar.

Dit schrijft Nuis vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De inkomsten van de publieke omroep zijn de laatste jaren fors teruggelopen, omdat de reclamegelden met ongeveer honderd miljoen gulden per jaar zijn verminderd. Nuis zou dit bedrag aanvullen als de omroepen garanties konden geven om vijftig miljoen gulden te bezuinigen en vijftig miljoen gulden aan extra inkomsten konden binnenhalen. Daarbij denkt Nuis onder meer aan het verhogen van de minimale lidmaatschapsbijdrage van tien naar vijfentwintig gulden.

De landelijke publieke omroepen moeten volgens Nuis vooral korten op de organisatiekosten: huisvesting en overhead. Een voorschot voor dit jaar van honderd miljoen gulden had Nuis al achter de hand gehouden totdat berekeningen van omroepen op tafel zouden komen.

Dit jaar zouden de publieke omroepen (AVRO, KRO, NCRV, TROS, EO, VPRO en de VARA) 25 miljoen gulden moeten korten op hun budget. Daarvan komt echter, tegen de wens van Nuis in, zeventien miljoen gulden uit kortingen op het budget van de programmering.

Nuis laat nu weten dat hij teleurgesteld is in de bezuinigingsplannen van de publieke omroep. Volgens hem bezuinigen de omroepen dit jaar slechts voor een bedrag van 9,4 miljoen gulden en bestaat er onvoldoende inzicht over de manier waarop de omroepen in de toekomst willen bezuinigen.

De omroepen vinden dat Nuis te vroeg komt met zijn dreigement om het voorschot van honderd miljoen niet te geven, omdat het organisatieadviesbureau McKinsey op 20 juni voorstellen doet aan de omroepen over de wijze waarop bezuinigd moet worden. Op 19 juni voert de Kamer een debat over de toekomst van de publieke omroep.

De omroepdirecteuren R. Huisman (TROS), G. Krijnen (VARA) en F. Maréchal (AVRO) hebben inmiddels een brandbrief aan het bestuur van de NOS gericht omdat ze vrezen dat er tientallen ontslagen zullen vallen. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de bezuinigingen niet de NOS, de wereldomroep en de regionale omroepen treffen. Ze vragen zich bovendien af waarom sportprogramma's van de NOS uitgesloten worden van bezuinigingen.