LE NOUVEL OBSERVATEUR

Wie kwam er eigenlijk op de gedachte dat de centrum-rechtse Franse regering baat zou hebben bij vervroegde verkiezingen? Dat moet, blijkens een reconstructie in Le nouvel Observateur, de 43-jarige Dominique de Villepin zijn geweest, de secretaris-generaal van het Elysée.

Kort voor het laatste kerstreces zou hij president Chirac erop hebben gewezen, dat via vervroegde verkiezingen mooi zou kunnen worden geprofiteerd van de problemen bij de linkse oppositie die in de opiniepeilingen in meerderheid als “onrealistisch” werd gekwalificeerd. Na Chirac zou Villepin premier Juppé hebben bewerkt en toen die in de loop van maart eenmaal om was, zou ook Chirac zijn aanvankelijke aarzelingen hebben laten varen. Volgens het blad is Villepin na het echec van de vervroegde verkiezingen klaar voor een diplomatieke betrekking in een ver buitenland. Maar Chirac zou de man die gold als 'de lieveling van het Elysée' niet willen laten gaan.