Kritiek missie VN op verkiezingen Algerije

ALGIERS, 9 JUNI. De internationale waarnemersmissie die namens de Verenigde Naties de Algerijnse parlementsverkiezingen van donderdag heeft gevolgd, heeft gisteren een kritisch rapport over het verloop van de verkiezingen gepubliceerd. Met name de 'speciale stembureaus' voor de veiligheidsdiensten werden gekritiseerd “omdat ze onvoldoende garanties boden van neutraliteit en transparantie”.

Eerder hadden de waarnemers van de Arabische Liga en die van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid juist de “transparantie” van de verkiezingen geprezen.

Het rapport van de missie van 103 waarnemers uit 30 landen werd met verscheidene uren vertraging gepubliceerd. Eerder was een persconferentie geannuleerd waarop de conclusies van de waarnemers zouden worden gepresenteerd. Daarvoor werd geen reden gegeven. Het rapport weerspiegelt overigens uiteenlopende visies op de verkiezingen, óók positieve.

Behalve op de speciale stembureaus oefenden de waarnemers ook kritiek op de 'reizende bureaus' - bijna 5.000 van de in totaal 35.000 stembureaus - die oorspronkelijk waren bedoeld voor nomaden, maar onder de nieuwe kieswet eveneens mochten worden gebruikt bij 'uitzonderlijke omstandigheden' in alle districten. De Algerijnse politieke partijen hebben met name op deze bureaus veel kritiek geuit wegens “grootscheepse fraude”. Alle politieke partijen, met inbegrip van de presidentiële partij, die met 155 van de 380 parlementszetels als veruit grootste uit de bus is gekomen, hebben geklaagd over geknoei.

Het rapport van de internationale waarnemersmissie merkt tevens op dat de waarnemers zich weliswaar konden verplaatsen zonder zich bedreigd te voelen, maar “verscheidene van hen moeilijkheden hebben ondervonden om hun taak te vervullen met alle onafhankelijkheid en bewegingsvrijheid die noodzakelijk waren om deze verkiezingen op onafhankelijke wijze te kunnen evalueren”. “Verscheidene waarnemers zijn van mening dat de veiligheid als basis heeft kunnen dienen om de mate van controle op de activiteit van de delegatie te vergroten”, aldus het rapport. Andere VN-waarnemers echter “vinden dat zij hun verantwoordelijkheden zonder dwang hebben kunnen vervullen”. Soortgelijke verdeeldheid bestaat ten aanzien van het tellen van de stemmen, waarbij sommige waarnemers toegang is geweigerd tot kiescommissies, maar de meerderheid “zonder probleem het hele proces” heeft kunnen volgen. (AFP)