Europese jurist: alcoholcontroles zijn gewoon geldig

DEN HAAG, 9 JUNI. Alcoholcontroles met apparaten voor ademhalingsanalyse die in strijd met Europese voorschriften zijn geproduceerd, zijn gewoon geldig. Dit zegt prof. mr. R. Barents, medewerker van het Europese Hof van Justitie en hoogleraar Europees Recht in Maastricht.

“De betreffende Europese richtlijn is bedoeld om producenten van apparatuur te beschermen, niet dronken automobilisten”, zegt Barents desgevraagd vanuit Luxemburg. Dat de technische voorschriften niet Europees zijn aangemeld, heeft volgens Barents “geen effect op de rechtmatigheid” van alcoholcontrole. “Het gaat erom of de strafbare feiten zijn geconstateerd.” Bij het Europese Hof in Luxemburg is verbaasd gereageerd op de commotie die in Den Haag is ontstaan over het zogeheten Securitel-arrest. In dit arrest van 30 april vorig jaar bepaalt het Hof dat technische voorschriften die niet in Brussel zijn aangemeld, niet toepasbaar zijn. Minister Wijers (Economische Zaken) schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat door deze rechterlijke uitspraak bijna 400 Nederlandse voorschriften ongeldig lijken te zijn.

De Tweede Kamer debatteert morgenavond over de kwestie. CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer hekelde de “traagheid” waarmee Wijers het parlement op de hoogte heeft gesteld. Het openbaar ministerie zou vanmiddag op verzoek van minister Sorgdrager (Justitie) overleggen welke strafzaken eventueel moeten worden aangehouden totdat er meer duidelijkheid is over de gevolgen van het arrest. Maar volgens Europees jurist Barents is het Securitel-arrest nooit zo te interpreteren dat een dronken automoblist erdoor vrijuit kan gaan. De opvatting van het Hof is relevant, omdat nationale rechters bij twijfel over EU-regels het Hof om uitleg vragen.

Barents heeft weinig goede woorden over voor de manier waarop in Den Haag met het arrest is omgegaan. “Wat mij nog het meest verbaast is dat Den Haag nu pas begint met het repareren van niet-aangemelde voorschriften. Dat had toch sinds 30 april vorig jaar gekund”, zegt hij, in een verwijzing naar de datum van het arrest. De 'nationale hersteloperatie' die nu is aangekondigd werkt bovendien niet met terugwerkende kracht. Barents wijst er verder op dat Nederland al tijdens de behandeling van de zaak bij het Hof opmerkingen over de kwestie heeft gemaakt, dus de dreigende uitspraak was al langer bekend.

Niet bekend

    • Hans Nijenhuis