DIE ZEIT

Twee sociaal-democraten, twee meningen. Het is “absoluut vitaal” dat men vasthoudt aan het afgesproken tijdpad voor invoering van de Economische en Monetaire Unie, zegt de Fransman Jacques Delors, oud-voorzitter van de Europese Commissie en vertrouweling van de nieuwe Franse premier Jospin.

Daarentegen pleit zijn Duitse 'geestverwant' en vermoedelijke kandidaat-kanselier Gerhard Schröder voor een “gecontroleerd uitstel”. In Die Zeit komen zowel Delors als Schröder aan het woord naar aanleiding van de verkiezingsoverwinning van de Franse socialisten. Delors heeft er alle vertrouwen in dat de reserves van het kabinet-Jospin tegen het euro-project ondervangen kunnen worden door aanvullende procedure-afspraken over Europese economisch-politieke consultaties. Schröder heeft daar weinig fiducie in. Wanneer nu wordt geprobeerd de muntunie koste wat het kost door te drijven, dan zal de schade volgens hem groter zijn dan het voordeel.