Borst: 'deltaplan' tegen inactiviteit

DEN HAAG, 9 JUNI. Minister Borst (Volksgezondheid) wil dat er in de volgende kabinetsperiode een 'deltaplan' komt voor de aanpak van de inactiviteit. Dit moet er toe leiden dat een miljoen mensen meer aan het werk zijn of blijven dan de zes miljoen van dit moment. Om dat te bereiken dienen de ministeries van Sociale Zaken en van Volksgezondheid intensief te gaan samenwerken. Een deel van het geld dat Sociale Zaken op die manier op de uitkeringen bespaart, moet dan wel worden overgeheveld naar Volksgezondheid.

Borst, tevens lijsttrekker van D66 tijdens de komende Tweede-Kamerverkiezingen, zei dit afgelopen zaterdag in een vraaggesprek met de Volkskrant. Volgens haar dient de huidige inactiviteit - er zitten vier miljoen mensen in de werkzame leeftijd van 15 tot 65 jaar thuis - te worden bestreden door ouderen langer te laten werken en psychisch arbeidsongeschikten en zieken sneller te behandelen zodat ze weer eerder in het arbeidsproces kunnen terugkeren. “Een efficiënte gezondheidszorg zonder lange wachtlijsten kan een flinke bijdrage leveren aan het terugdringen van onnodige inactiviteit. Dat kost meer geld, enkele honderden miljoenen guldens, maar dat bespaar je weer op de uitgaven van Sociale Zaken”, aldus Borst.

Volgens haar gaan “we in Nederland heel vreemd met ouderen om. Die worden veel te vroeg afgedankt. Je bent zo oud als je je voelt en wie niet is opgebrand, moet actief blijven.” Zij meent dat mensen tot op hoge leeftijd actief kunnen zijn: “Het houdt ze gezond. We moeten af van het idee dat je niet veel meer voorstelt na je 55ste.” Verhoging van het budget voor volksgezondheid is geen oplossing voor de problemen in de gezondheidszorg, zo verklaarde het Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA) gisteren voor de radio. Met de sector moeten meerjarenplannen worden gemaakt, zoals we dat ook hebben gedaan voor de sociale zekerheid, aldus Oudkerk. In het komend regeerakkoord moet vooral goed worden vastgelegd waar het met de gezondheidszorg naar toe moet. Volgens Oudkerk is er de laatste tijd sprake van een “reparatiebeleid”. Het is zaak de organisatie in de sector goed te regelen, aldus Oudkerk, die Borst verweet te weinig visie te hebben op de zorg voor de komende jaren.