Ambassadeur Moskou mag op zijn post blijven

DEN HAAG, 9 JUNI. De Nederlandse ambassadeur in Moskou, G.W. baron de Vos van Steenwijk, kan op zijn post blijven. Wel heeft hij zich volgens minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) 'op enkele punten minder verstandig gedragen' door zijn persoonlijke opvatting over uitbreiding van de NAVO duidelijk kenbaar te maken. De ambassadeur is tegenstander van uitbreiding van de NAVO met lidstaten uit Oost- en Midden Europa. De regering is daar voorstander van.

Van Mierlo heeft “de ambassadeur medegedeeld ervan uit te gaan dat hij zulks in de toekomst zal weten te vermijden”. De Vos van Steenwijk heeft de minister “dit laatste toegezegd en mij tevens verzekerd dat hij zijn werkzaamheden in Moskou met volle inzet in volstrekte loyaliteit zal blijven uitvoeren”, aldus Van Mierlo in een persoonlijke toelichting bij de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van de ambassadeur, ingesteld na publikaties in deze krant.

Het onderzoek, dat werd gedaan door de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken D. J. van der Berg, heeft uitgewezen dat De Vos van Steenwijk het regeringsstandpunt in officiële contacten wel heeft weergegeven. Overigens is Moskou ook met de persoonlijke opvatting van de ambassadeur vertrouwd.

Volgens ambassadeur De Vos van Steenwijk dringt de uitbreiding van het bondgenootschap de Russen in een isolement. Ook zal volgens hem de NAVO eventuele veiligheidsgaranties aan de nieuwe Oost- en Midden-Europese leden niet kunnen waarmaken.

In juli bespreekt de NAVO de uitbreiding in Madrid. Met de Russen is inmiddels een veiligheidspact gesloten.

In mei vorig jaar schreef de ambassadeur onder de schuilnaam Gordianus Vitellius aan de Adviesraad Vrede veiligheid over uitbreiding van de NAVO: “De enige die er echt belang bij zouden kunnen hebben zijn onze Germaanse buren. Die zouden er een aanmerkelijke geopolitieke dimensie bijkrijgen. (...) Past dan niet de vraag of wij, kleine buren, er niet een onmiddellijk belang bij zouden hebben om die geopolitieke dimensie van een verenigd Germania juist zo klein mogelijk te houden?”