AHMED EN HASSAN

Mahmoud Ahmed: Soul of Addis (Stern's/Earthworks 35CD). Ali Hassan 'Kuban': Nubian Magic (Blue Flame 398 40952). Distr. Munich.

Toen in '86 Ere mela mela van de Ethiopiër Mahmoud Ahmed verscheen stond de hele wereldmuziekclub paf. Zijn breed uitwaaierende stem leek op die van niemand anders en dat gold ook voor het geluid van zijn band. Er zaten wel invloeden van bekende genres in, zoals jazzmuziek en Italiaanse nachtclubpop, maar als mengsel was het uniek en wat mysterieus.

Voor Soul of Addis, met opnamen uit de jaren '80, geldt dat laatste wat minder, maar het vibrato van Ahmed is nog even doordringend. Dat de in het Amharisch gezongen (liefdes)teksten in het Engels op het inlegvel staan is overbodig: Mahmoud Ahmed bezorgt je rillingen, zelfs als hij zeeppoeder zou aanprijzen.

Zijn uit het zuidoosten van Egypte afkomstige collega Ali Hassan geldt als de grote popularisator van de Nubische muziek. Hij verstadste deze typisch landelijke percussiemuziek door het tempo te verhogen en westerse instrumenten op te nemen. Ook integreerde hij vreemde elementen, bijvoorbeeld uit de Cubaanse muziek waaraan hij zijn bijnaam 'Kuban' dankt. Aan Hassans vocalen valt niet veel te beleven, zo leert Nubian Magic, tenzij men op een neusstem valt. Als dansanimator heeft hij echter wel talent en dat zal de reden zijn dat hij na zijn debuut in '92 opnieuw op de Nederlandse podia staat om als eerste een dame te vragen. 13/6 Melkweg, Amsterdam (World Roots), 15/6 Tilburg (Mundial) en O42, Nijmegen.

    • Frans van Leeuwen