Advies: verbod op klonen van mensen in VS

WASHINGTON, 9 JUNI. Het klonen van mensen dient in de Verenigde Staten per wet verboden te worden, maar laboratoriumonderzoek moet mogelijk blijven. Dat adviseerde zaterdag de Amerikaanse presidentiële commissie voor bio-ethiek.

President Clinton heeft de commissie van achttien wetenschappers, ethici en juristen gevraagd advies uit te brengen naar aanleiding van het succesvol experiment met het klonen (dupliceren, red.) van het schaap Dolly door Schotse wetenschappers, dat eind februari in de openbaarheid werd gebracht. Begin maart verbood Clinton al het gebruik van overheidsfondsen voor het klonen van mensen.

De commissie wijst klonen van de hand omdat het met de huidige technologie “onverantwoordelijk, onethisch en onprofessioneel” zou zijn. De commissie herinnert eraan dat de bij het klonen van Dolly gebruikte techniek - transplantatie van een celkern in een onbevruchte eicel - nog in de kinderschoenen staat. Aan de geboorte van Dolly gingen 277 mislukte pogingen vooraf, inclusief geboortes van gekloonde schapen met ernstige afwijkingen. Maar de commissie maakt zich ook zorgen over de mogelijkheid dat menselijke klonen eerder als object dan als persoon worden behandeld en over ondermijning van individuele rechten en familierelaties.

Toch meent de commissie dat een verbod op het klonen van mensen na drie tot vijf jaar herzien moet kunnen worden indien er technische vooruitgang wordt geboekt. Wetgeving moet zeer nauwkeurig worden geformuleerd, zodat laboratoriumonderzoek mogelijk blijft. Alexander M. Capron, voorzitter van de commissie en hoogleraar recht, zei zaterdag dat onderzoek naar transplantatie van menselijke celkernen in eicellen mogelijk moet zijn, maar implantatie van de eicel voorlopig verboden dient te worden. Vooral anti-abortusgroeperingen zijn teleurgesteld. Zij hoopten op een categorisch verbod op onderzoek naar het klonen van mensen. “Dit betekent dat het prima is om een kloon te maken, zolang je hem maar vermoordt”, aldus John Cavanaugh-O'Keefe, een wetenschapper die verbonden is aan de lobbygroep American Life League.

In Zwitserland is dit weekeinde opwinding ontstaan over een bedrijf voor productie van klonen, dat zou zijn opgericht door de Frans-Zwitserse sekte de Raeliaanse beweging. De sekte kondigde op haar Internet-website begin maart al aan op zoek te zijn naar een land dat klonen op commerciële basis toestaat om aldaar het productiebedrijf te vestigen. Onlangs meldde de sekte Valiant Venture LTD. te hebben opgericht, een bedrijf dat op de Bahama's staat ingeschreven. Het bedrijf doet “rijke ouders wereldwijd” het aanbod voor tweehonderdduizend dollar een kloon te produceren ('Clonaid'). “Stel je de vreugde voor van een weduwe die een baby mag grootbrengen die sprekend lijkt op haar geliefde overleden echtgenoot”, schrijft Valiant Venture. Daarnaast biedt het bedrijf aan voor vijftigduizend dollar genetisch materiaal te bewaren om de donor na zijn dood te reproduceren ('Insuraclone'). In de toekomst kan ieder mens een voorraad reservelichamen aanleggen om daarin zijn ziel te transplanteren, voorspelt Valiant Venture. “We ontwaken na onze dood in een vers lichaam alsof we een goede nachtrust achter de rug hebben.”

De Raeliaanse beweging, die wereldwijd 35.000 volgelingen zou tellen, werd in de jaren zeventig opgericht en stelt dat de mensheid een laboratoriumproduct is van buitenaardse wezens. De sekte staat bekend om zijn efficiënte bedrijfsvoering. (Reuter)