Weduwe voor rechter

Deze week verscheen voor het eerst een weduwe voor de bestuursrechter in Den Haag om de nieuwe Nabestaandenwet aan te vechten. De vrouw heeft de Sociale Verzekeringsbank, die de wet uitvoert, voor de rechter gedaagd.

Onder de nieuwe Nabestaandenwet (Anw) verliest de vrouw vanaf 1 januari 1998 1165 gulden inkomsten per maand, op een bruto maandloon van 4000 gulden. Ze kan zich voor dat verlies niet meer verzekeren. Ze eiste dat de regels niet op haar van toepassing zijn. Kern van de Nabestaandenwet is dat nabestaanden alleen nog een uitkering ontvangen als ze voor 1950 geboren zijn of als ze minderjarige kinderen hebben. Bij de uitkering wordt eigen inkomen in mindering gebracht.

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld