Waarschijnlijk geen ijs op maan, blijkt uit nieuwe radarmeting

Er is waarschijnlijk toch geen ijs op de maan. Dit concluderen twee Amerikaanse astronomen en een Australische radardeskundige uit radarbeelden van de maan gemaakt door de Arecibo-radartelescoop op Puerto Rico. (Science, 6 juni).

Al in 1961 is geopperd dat het mogelijk zou zijn dat op plekken in diepe maankraters die permanent in de schaduw liggen ijs zou kunnen liggen dat afkomstig was van inslagen van kometen of ijzige asteroïden. Aanwijzingen voor dit soort cold traps werden vorig jaar gepubliceerd door wetenschappers van de NASA en het Amerikaanse ministerie van Defensie, op grond van metingen door de experimentele maansatelliet Clementine 1, met voormalig materiaal uit het militaire Star Wars-project. (Science, 29/11/'96). Met de Arecibo werden dezelfde reflectiepatronen bij de maanpolen gevonden als door de Clementine. Maar nu is op basis van foto's van het maanoppervlak óók vastgesteld dat een aantal van deze mogelijke ijs-blokken zich bevindt op plaatsen waar de zon schijnt. Daar zal ijs, als het er al ooit gelegen heeft, zeer snel vervluchtigen aan het atmosfeerloze maanoppervlak. De Arecibo vond ook vergelijkbare patronen op 47ß8 noorderbreedte op de maan, waar geen kans is op radarreflectie vanuit eeuwige schaduw. De drie onderzoekers constateerden verder dat de radarpatronen die op ijs zouden wijzen ook op aarde voorkomen bij bepaalde lavaformaties in Arizona. Het gaat dus waarschijnlijk om erg ruwe oppervlakten, en niet om ijs.

De metingen met het Arcibo Obervatorium werden verricht met een circulair gepolariseerde radarstraling met een golflengte van 12,6 cm. Met dezelfde middelen stelden andere astronomen in 1994 vast dat er op Mercurius, de planeet die het dichtst bij de zon staat, aan de polen zich waarschijnlijk wèl ijs bevindt (Nature, 19 mei 1994). De radarpatronen die op ijs op Mercurius wijzen, bevinden zich volgens foto's van Mariner 10, die in de jaren zeventig drie maal Mercurius 'aandeed', wel in de schaduw. Overigens schrijven ook die onderzoekers dat het nog lang niet zeker is dat het daadwerkelijk om ijs gaat, al achten ze dat wel het meest waarschijnlijk.

    • Hendrik Spiering