Varkenspest (2)

Minister Van Aartsen van Landbouw weigert om in Brussel vaccinatie tegen de varkenspest te bepleiten, omdat dat zoals hij het uitdrukt een mission impossible is.

Een erg afhankelijke opstelling van een minister van een land dat een constituerend deel van de EG is, zelfs een van de grondleggers. Als zodanig hoort hij in samenspraak het EG-beleid te bepalen. Zijn opstelling past bij ambtenaren die volgen en niet leiden. Blijkbaar voelt hij zich zo in Brussel. Vanuit de humane geneeskunde bezien is het niet-vaccineren bizar, ja zelfs een catastrofe die hij onnodig over zichzelf heeft afgeroepen. Binnen zes weken kan deze epidemie bedwongen zijn.

    • A. Hoogendoorn Lochem