Strijd op schoolplein

NRC Handelsblad van 31 mei maakt melding van strijd tussen Koerden en Turken op het schoolplein bij verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Deze constatering is gebaseerd op rapportage door de BVD in een besloten vergadering van de Tweede Kamer.

De reactie van het Stevin College wordt in het artikel goed voor het voetlicht gebracht. Helaas moet ik wijzen op het feit dat in de weergave van de in alle openheid verstrekte informatie door het Stevin College enkele onzorgvuldigheden zijn geslopen.

Pijnlijk is bijvoorbeeld dat het symbool van de Grijze Wolven wordt verward met het symbool van de PKK. Ik heb niet gesproken over symbolen van de Grijze Wolven op T-shirts, maar tijdens het gesprek is het voorbeeld genoemd van de Turkse vlag op een T-shirt. In dat verband is de vraag gesteld in hoeverre dat gezien kan worden als een politieke provocatie.

Volgens het artikel hebben de Kamerleden Varma en Dittrich een werkbezoek gebracht aan het Stevin College. Dat is niet het geval, zij waren aanwezig op een studiedag over Hindoestaanse jongeren die werd gehouden (op een zaterdag) in de aula van onze scholengemeenschap.

We hebben gesproken over het feit dat een Koerdische leerling het spreken van het Turks op het schoolplein wilde verbieden. In het artikel staat dat er een voorstel is geweest om het Turks verplicht te stellen.

De functionaliteit en het effect van de foto roepen twijfels op. Zeker als u weet dat de leerling op de voorgrond geen Turkse of Koerdische leerling is, maar een leerling van Marokkaanse afkomst.

Het artikel wekt de suggestie dat onder meer het Stevin College door het BVD-rapport wordt aangewezen als school waar het conflict tussen Koerden en Turken zich zou aanscherpen. Navraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geen bevestiging van deze suggestie opgeleverd. Evenmin toont het artikel aan dat “de oorlog tussen Koerden en Turken op het schoolplein in ernst wordt nagebootst, met steun van volwassenen.”

    • J. Haandrikman
    • Rector Stevin College