Rijnders

In het algemeen vertonen wij een zekere mate van verdraagzaamheid bij het lezen van artikelen die niet met onze smaak overeenstemmen in de NRC. Maar alle schroom die wij hebben tegen het schrijven van reacties viel weg toen wij het interview van Frénk van der Linden lazen met Gerardjan Rijnders (Z 31 mei).

Wij zijn er aan gewend geraakt dat homoseksualiteit in de maatschappij aanvaard is, naast de meer gebruikelijke aantrekking tussen mensen van verschillend geslacht. Maar dit is nog geen vrijbrief om ons lezers te tracteren op een verhaal waarin alle perversiteiten die met deze neiging blijkbaar (kunnen?) samenhangen in details worden beschreven. Heren van de redactie, ik weet zeker dat onze mening door de grote meerderheid van uw lezers wordt gedeeld als ik zeg dat wij hiervan niet gediend zijn. Bespaar ons in de toekomst zulke bijdragen.