MEP-festival

Na een uiteenzetting wat het MEP-(Multi Etnisch Podium)festival betekent, naar aanleiding van het tienjarig jubileum van deze succesvolle 'happening', werd op weinig ludieke wijze het - in de ogen van de criteria - te enthousiaste publiek te grazen genomen (26 mei). Men lachte te hard, tot dijenkletsen toe, men amuseerde zich kostelijk en men morde zelfs niet toen het geanimeerde programma bleek uit te lopen.

Kortom: het publiek was niet 'festivalfähig' en begreep er kennelijk niet veel van. Het zou dus jammer zijn als dit de laatste keer was dat wij, het trouwe MEP-publiek, een verscheidenheid van kunstuitingen op dit podium zouden kunnen beleven. Wij moeten immers nog zoveel leren!

Gelukkig voor de in het artikel genoemde kunstenaars was er op zijn minst één persoon in de zaal, redacteur Sandra Küpfer, die hen op de enig juiste wijze en met 'calvinistische ernst' kon waarderen. Zou zij misschien het MEP van de ondergang kunnen redden?

    • Dorine van Hinte-Rustwijk