Loont de overheid?

Een ambtenaar verdient tot aan zijn pensioen gemiddeld bijna 10.000 gulden netto per jaar meer dan een werknemer in de marktsector. Dit 'levensduurinkomen' bestaat uit salaris, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en vervroegd pensioen (VUT). Ambtenaren verdienen meer doordat zij vaak op latere leeftijd in overheidsdienst treden, na eerst in de marktsector te hebben gewerkt. Een overstap in tegengestelde richting komt weinig voor.

Het loon van ambtenaren is onder meer op leeftijd gebaseerd, en ze hebben een relatief hoge leeftijd. Ook maken zij vaker gebruik van de VUT en hebben gemiddeld een hogere opleiding dan andere werknemers. Niettemin verdienen mensen met HBO- of universitaire opleiding meer in de marktsector. Lager opgeleiden zijn echter gunstiger af als ambtenaar.

De loonontwikkeling van ambtenaren is gemiddeld ongunstiger dan die van werknemers in de markt, reden voor gemeenteambtenaren deze week te demonstreren. Hun lonen zijn sinds 1985 met 16,8 procent gestegen, te weinig om de inflatie bij te houden. Het reële loon in de marktsector lukte dat wel.

    • Arlen Poort