Lager salaris IT

De salarissen van automatiseringspersoneel dalen dit jaar met gemiddeld 2,9 procent. Dat staat haaks op de schaarste aan personeel in die branche, die juist een stijging van de beloning in de hand zou moeten werken. Dit staat in de jaarlijkse salarisenquête die Berenschot Informatica deze week heeft gepubliceerd.

Vorig jaar gingen de automatiseerders er nog 1,5 procent op vooruit. De salarisdaling die uit de statistieken blijkt, komt doordat de gemiddelde leeftijd van het computerpersoneel is gedaald met bijna een jaar door de instroom van jong personeel. Gecorrigeerd voor leeftijd gingen de salarissen in de niet-commerciële sector omhoog met 1,2

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld