Invoering Euro (2)

De Consumentenbond vindt dat de introductie van de euro gepaard moet gaan met een ruime gewenningsperiode voor de consument. Het Nationaal Forum voor de introductie van de euro heeft afgelopen woensdag besloten tot een onderzoek naar het invoeringstraject.

Volgens de Consumentenbond heeft de Universiteit van Amsterdam al een scenario uitgewerkt voor de invoering van de euro, waarin de consument voldoende ruimte krijgt om geestelijk om te schakelen van de gulden naar de euro.

Binnen het Nationaal Forum heerst kritiek op de rol van De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën. Deze instellingen zouden zich “nogal technocratisch” opstellen.

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld