Huisarts (2)

Hulde voor het artikel 'De tobbende dokter' van Eelco Runia (Z 24 mei). Probleem voor de huidige Nederlandse huisarts is dat hij/zij een 'vakbond' heeft met een jaarlijkse contributie van ongeveer tweeduizend gulden, die de strijd met de overheid niet aandurft.

Daardoor accepteert die bond alles en draagt ze de ene na de andere idiote, niet doordachte bezuinigingsmaatregel aan haar leden op. De frustraties bij de huisartsen nemen toe, daar bijna al deze maatregelen tot juist méér kosten leiden. De oplossing tot het verminderen van de werkdruk is eenvoudig: meer verantwoording leggen bij de patiënt en praktisch ingestelde mensen aanwezig laten zijn bij bijeenkomsten tussen overheid en de LHV.

    • R. Mol