Even niet zonnen op het dak

AMSTERDAM, 7 JUNI. Soms tuiten hun oren. Sinds begin april beantwoorden de twee gemeentelijke 'Euro-trouble-shooters', H. Huijssoon en G. Duijker, dagelijks telefoontjes van mensen die willen weten wat ze wel en niet mogen tijdens de Euro-top die op 16 en 17 juni in Amsterdam plaats heeft.

Er zijn dagen dat ze honderd keer gebeld worden. En uitgefoeterd. “Net had ik een mevrouw die mij een kwartier heeft uitgemaakt voor alles wat lelijk is”, zucht Duijker. De etiquette verbiedt dat gesprekken voortijdig worden afgebroken. “Eens wordt het 18 juni”, zegt ze.

Bewoners in de nabijheid van het Westeinde bellen het meest. Aan het Westeinde is de Nederlandsche Bank gevestigd waar twee dagen vergaderd wordt door staatshoofden en regeringsleiders. “Kan ik bezoek ontvangen?”, is een veel gestelde vraag, zegt Duijker. Haar antwoord is simpel: “Dat kan, maar laat uw bezoek wel een paspoort bij zich hebben voor het geval de politie daarom vraagt.”

Ook bewoners van het nabijgelegen Frederiksplein waar een tentenkamp wordt opgetrokken voor de verwachte drieduizend journalisten, grijpen veelvuldig de telefoon. “Waar moet ik met met mijn huisvuil naar toe”, willen veel mensen weten. In de periode van 9 tot en met 17 juni mag in het gebied Frederiksplein, Falckstraat en Achtergracht geen huisvuil of ander afval op straat worden gezet. Bewoners kunnen hun vuilniszakken op 9 en 12 juni voor 9 uur 's ochtends op tien 'aanbiedplaatsen' kwijt, variërend van de Reguliersgracht, de Amstel en de Utrechtsestraat.

Een bewoner aan de Achtergracht, nabij het Frederiksplein, had een ander probleem. Hij lijdt aan leesblindheid en heeft een ernstig spraakgebrek. Hij is, zo zei hij door de telefoon tegen Duijker, heel bang dat hij zò in de stress schiet wanneer de politie hem vraagt naar zijn legitimatiebewijs, dat hij geen woord meer kan uitbrengen. Duijker: “Ik heb zijn naam en adres aan de politie doorgegeven zodat ze, in voorkomende gevallen, coulant met hem omgaan.” Plotseling krijgt ze een peinzende blik. “Gek, door de telefoon stotterde hij absoluut niet. Hij zal me toch niet..” Even later: “Nee, niemand spot met zijn gebreken.”

De veiligheidsmaatregelen voor het gebied rond de Nederlandsche Bank worden op 13 juni om vijf uur 's middags van kracht en gelden tot 18 juni 5 uur 's ochtends. Huijssoon: “Dan moeten alle auto's weg zijn en worden papier- , glas- en afvalbakken verwijderd. Ook zie je even geen fietsenrekken en banken.” In een recent rondschrijven van de gemeente wordt mensen die wonen en/of werken rond het Frederiksplein dringend aangeraden niet op het dak te gaan zonnen “hoe mooi het weer ook is”. “Hier is absoluut niet over nagedacht”, aldus een vrouwenstem aan de andere kant van de lijn. Duijker: “Mevrouw ik kan u verzekeren dat hier grondig over nagedacht is.” Waarop een tien minuten durend gesprek volgt over de vraag waar de opbelster, woonachtig in de buurt van de Nederlandsche Bank, in vredesnaam haar auto kwijt moet.

Volgens Huijssoon zijn alle verhalen dat iedere Amsterdammer zich tijdens de top te pas en te onpas moet kunnen legitimeren uit de lucht gegrepen: “Alleen op het Westeinde en in de Nieuwe Doelenstraat voor hotel 'L'Europe' moeten mensen zich legitimeren om bij hun werk of hun huis te komen”, zegt hij. Bewoners van bijvoorbeeld het Rusland, in de nabijheid van hotel The Grand waar de Franse president Chirac zal verblijven, kunnen ongehinderd bij hun woning komen, verzekert hij.

Bij de sluizen voor het aan de Amstel gelegen Carré komen schepen te liggen waar de drieduizend journalisten zich kunnen laven en voeden. Huijssoon: “Vanaf het Frederiksplein is via de Achtergracht een corridor gecreëerd waar ze doorheen kunnen. De journalisten zitten in beveiligd gebied, voor hen gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen als voor de regeringsleiders.”

Met het naderen van de top worden de vragen steeds gedetailleerder, aldus Duijker. “Ik had gisteren iemand die wilde weten of ze de vogelkooi buiten mocht hangen. Ik zei: “Ja hoor.” Huijssoon tegen Duijker: “Maar weet jij zeker of er ook een vogel in mag?”