EC: Securitel-probleem in drie maanden op te lossen

BRUSSEL, 7 JUNI. Het Nederlandse probleem over het niet-melden van technische wetgeving in Brussel is door de Europese Commissie binnen drie maanden te regelen. Zelfs bij de plotselinge aanmelding van enkele honderden besluiten tegelijk zal de commissie proberen alles in de gebruikelijke periode van drie maanden af te handelen.

Dat zegt de woordvoerder van Europees industriecommissaris Bangemann, verantwoordelijk voor de meldingsplicht. “Wij zijn uiteraard bereid Nederland te helpen met dit probleem”, aldus de woordvoerder. “Nederland is zelf naar ons toe gekomen om het probleem te bespreken, dat maakt al enig verschil. We kunnen echter geen speciale procedure bedenken. De Nederlandse regering zal het gewone proces moeten volgen.”

Nederland zou in 368 gevallen geen technische bepalingen van nieuwe wetten hebben aangemeld in Brussel. Sinds 1984 is elke lidstaat daartoe verplicht om te voorkomen dat via technische bepalingen voor apparatuur het buitenlandse concurrentie moeilijk wordt gemaakt. Dat zou in strijd zijn met de vrije Europese eenheidsmarkt.

De woordvoerder wil het aantal van 368 niet bevestigen. Ook staat volgens hem nog niet vast dat het probleem voor Nederland groter is dan voor andere lidstaten. “Alle vijftien EU-landen hebben in het verleden wel eens verzuimd bepaalde technische bepalingen bij ons te melden.” Er is volgens de woordvoerder ook geen sprake van een structureel probleem voor Nederland. “In het verleden zijn bij ons wel degelijk meldingen uit Den Haag binnengekomen.”

Tussen 1992 en 1994 heeft Nederland bij de Europese Commissie 102 bepalingen ter goedkeuring voorgelegd. Het probleem is vorig jaar ook uitvoerig ter sprake gekomen op een vergadering van de Europese industrieministers.

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaalde vorig jaar dat technische bepalingen die vanaf 1984 niet in Brussel zijn gemeld geen geldigheid hebben. Die uitspraak werd gedaan in een zaak die werd aangespannen door het bewakingsbedrijf Securitel.

De uitspraak van het hof kan grote gevolgen hebben omdat diverse partijen op grond hiervan schadevergoedingen kunnen indienen. De Europese Commissie toonde zich vorig jaar verheugd over het arrest. Bangemann meent dat hierdoor de open interne markt beter wordt beschermd. (ANP)