Donemus besluit te stoppen met blad

AMSTERDAM, 7 JUNI. De directie van Donemus, het Documentatiecentrum voor Nederlandse Muziek, heeft besloten met onmiddellijke ingang de uitgave te staken van het onlangs gelanceerde tijdschrift THD. Reden daarvoor is een dreigend tekort van 200.000 gulden op de jaarbegroting van drie miljoen door de tegenvallende verkoop van partituren en cd's. Er waren tot nu toe twee nummers verschenen van het tijdschrift over actuele ontwikkelingen in muziek, kunst en media.

Overleg tussen de THD-redactie en uitgever Donemus heeft gisteren geen resultaat opgeleverd. Dat het bestuur van Donemus de beslissing nog zal terugdraaien is onwaarschijnlijk.

Donemus-directeur Bèr Deuss zegt een slecht gevoel over de kwestie te hebben, te meer daar Donemus dit jaar haar vijftigjarig bestaan viert. “THD heeft financieel niet opgeleverd wat wij ervan hoopten. Het maken van dit tijdschrift kost meer dan een ton op jaarbasis. Met advertenties hadden we tienduizend gulden willen terugverdienen, maar deze leverden slechts twee- à drieduizend gulden per nummer op. En als je die aantallen doorberekend over vier nummers per jaargang, dan krijg je onoverkomelijke problemen.”

THD-hoofdredacteur Jacqueline Oskamp werpt tegen dat Donemus in distributie en promotie van het tijdschrift tekort is geschoten. Zij is teleurgesteld dat de uitgave van het tijdschrift al na twee nummers wordt gestaakt, terwijl de redactie herhaald te kennen was gegeven dat zij een jaargang van vier nummers mocht maken. Pas dan zou de levensvatbaarheid van THD worden beoordeeld. De redactie dringt erop aan dat de uitgever alsnog deze belofte gestand doet, en is een handtekeningenactie voor het behoud van THD begonnen.

Donemus is de belangrijkste uitgever van partituren van Nederlandse componisten.