Boer en fiscus

De belastingheffing bij bedrijfsopvolging in de agrarische sector wordt verlaagd. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) werkt momenteel aan een gunstigere fiscale regeling. Hij geeft daarmee gevolg aan een arrest van de Hoge Raad van ruim twee maanden geleden.

Een deel van het ondernemingsvermogen zal straks zijn vrijgesteld van successierecht. De produktiequota worden helemaal vrijgesteld van belastingheffing. De vrijstellingen gelden niet alleen voor familieleden, maar ook voor niet-verwanten die een agrarisch bedrijf overnemen. Het arrest van de Hoge Raad bepaalde dat familieleden en niet-familieleden gelijk moeten worden behandeld bij de opvolging in agrarische bedrijven.

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld