Blair en Jospin verdeeld over werkloosheid

MALMÖ, 7 JUNI. De Britse premier Blair en zijn Franse ambtsgenoot Jospin zijn het oneens over de wijze waarop de werkloosheid binnen Europa moet worden aangepakt.

Tijdens de bijeenkomst van Europese sociaal-democraten in het Zweedse Malmö herhaalde Blair gisteren zijn pleidooi de werkloosheid te bestrijden door flexibilisering van arbeid, onderwijs en steun aan beginnende bedrijven. Jospin houdt vast aan een sterke regulerende rol voor de nationale en Europese overheden. Ook noemde hij uitbreiding van de openbare diensten als mogelijkheid om banen te scheppen. De nieuwe Franse regering heeft gisteren de mede-lidstaten tevens laten weten dat er hoe dan ook een akkoord moet komen op de Europese top in Amsterdam op 16 en 17 juni. (Reuter)