BASE-RATE ERROR

Rob van den Berg maakt in zijn artikel 'De Volvo-dwaling' (W&O, 31 mei) een verkeerde aanname.

Als een bloedtest met 95% zekerheid bepaalt dat iemand een ziekte heeft en de test dus ten aanzien van de zieken 5% miswijzingen aangeeft, is het mogelijk dat dezelfde test ten aanzien van de gezonden helemaal geen miswijzing geeft, of een percentage dat sterk afwijkt van 5. Ik denk zelfs dat dit laatste in de praktijk regel zal zijn. De hier gemaakte aananme, namelijk dat van de gezonden 5% positief wordt bevonden, steunt nergens op en is te vergelijken met de geschilderde base-rate error.

    • A.J. ter Wisch