Admiraal berispt in zedenzaak

WASHINGTON, 7 JUNI. Admiraal R.M. Mitchell jr. heeft verzocht om vervroegd pensioen na te zijn berispt wegens seksuele intimidatie. Hij was zijn positie als commandant logistiek van de Amerikaanse marine al eerder kwijtgeraakt. Een vrouwelijke ondergeschikte verweet Mitchell handtastelijkheden en het scheppen van een vijandige werkomgeving voor vrouwen. (AP)