Winstdaling bij Groothandelsgebouwen

Een reorganisatielast van 270.000 gulden heeft de winst van Groothandelsgebouwen in Rotterdam flink gedrukt. De winst over vorig jaar is uitgekomen op 540.000 gulden, vergeleken met 840.000 gulden een jaar eerder. Niettemin spreekt de directie van een tevredenstellend resultaat.

De onderneming, die is genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs, doet een beroep op de eigen reserves om het dividend van 2,60 gulden te kunnen handhaven. Hoewel een nagenoeg volledige bezetting van de verhuurbare ruimte in zicht komt, staat het resultaat dit jaar onder druk door hogere afschrijvingen en rentekosten die voortvloeien uit investeringen.

De belangstelling van huurders voor het kantoorgebouw naast het Centraal Station Rotterdam trekt volgens de directie aan dankzij bouw- en renovatieplannen in de omgeving. Ook de aantrekkende kantorenmarkt is een stimulans. De netto huuropbrengst steeg vorig jaar met 4,6 procent tot 7,5 miljoen gulden.