Vogelaar naar ministerie van Sociale Zaken

ROTTERDAM, 6 JUNI. Ella Vogelaar, tot vorige week vicevoorzitter van de vakcentrale FNV, gaat aan de slag voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vogelaar zal de komende jaren de 'één-loketgedachte' voor werk en inkomen vorm moeten geven.

Het kabinet wil dat er tussen 1998 en 2001 overal in het land zogenoemde SWI-centra (Samenwerking Werk en Inkomen) worden opgericht. Werklozen en uitkeringsgerechtigden kunnen daar terecht voor de verwerking van hun uitkeringsaanvraag of voor doorverwijzing naar een instantie die hen aan werk kan helpen.

In de centra gaan gemeenten, arbeidsbureaus en de uitvoeringsinstellingen die WW- en WAO-uitkeringen verzorgen samenwerken. De bedoeling is dat er een uniform systeem komt waarin de gegevens van de betrokkenen worden opgeslagen. Het voordeel van deze aanpak is dat de betrokkenen niet meer van het ene naar het andere loket hoeven om telkens hun gegevens te verstrekken.

Het vertrek van Vogelaar bij de FNV zorgde voor tumult. Vogelaar, van wie werd aangenomen dat zij Johan Stekelenburg als voorzitter zou opvolgen, maakte twee maanden geleden onverwachts haar vertrek bekend. Volgens Vogelaar heerst er in de vakbeweging een mannencultuur. Vooral met de huidige voorzitter Lodewijk de Waal kwam het tot botsingen.