Stroomfusie in België

BRUSSEL, 6 JUNI. De Belgische regering en de Generale Maatschappij, grootaandeelhouder van nutsgroep Tractebel, steunen een fusie van Tractebel en Electrabel. Deze twee bedrijven hebben zeer grote belangen in de Belgische energievoorziening.

De fusie moet de energiebedrijven een sterkere positie verschaffen in de concurrentiestrijd als gevolg van de vrije Europese elektriciteitsmarkt in 1998. De Generale Maatschappij, de Belgische dochter van de Franse maatschappij Compagnie de Suez, neemt genoegen met minder dan 50 procent, maar blijft de belangrijkste aandeelhouder. Het regeringsvoorstel lijkt ingegeven door de wens om de greep van het Franse Suez op Tractebel te verminderen, nu het bedrijf op het punt staat te fuseren met Lyonnaise des Eaux dat een potentiële concurrent is van Tractebel. In Vlaanderen bestaat enige huiver voor de invloed van Franse bedrijven, die nog is aangewakkerd door aangekondigde sluiting van Renault in Vilvoorde.