Rijksmuseum gaat breder aankopen

AMSTERDAM, 6 JUNI. Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat zijn aankoopbeleid verbreden. Het zal op het gebied van de oude schilderkunst intensiever buitenlandse meesters gaan verwerven. Tot nu toe beperkte het museum zich veelal tot de Nederlandse schilderkunst. De kunstnijverheid werd wel internationaal verzameld.

Dat heeft Ronald de Leeuw, sinds 1 december jongstleden algemeen directeur van het Rijksmuseum, vandaag bekendgemaakt. De Leeuw richt zich bij dit nieuwe aankoopbeleid vooralsnog op Frankrijk.

Het typisch Hollandse karakter van het museum weerhoudt niet alleen de Nederlandse verzamelaars ervan hun buitenlandse schilderijen te schenken, aldus De Leeuw, ook de buitenlandse musea laten in het internationale uitwisselingscircuit van tentoonstellingen het Rijksmuseum vanwege dat beperkte imago links liggen. “Wij moeten nauwer bij dat circuit betrokken worden, want dan ontstaan er ook meer kansen op het gezamenlijk maken van tentoonstellingen.”

De komende jaren wordt ook de kunstnijverheidsverzameling prominenter gepresenteerd dan voorheen. Het museum zal systematisch de deelcollecties voor het voetlicht brengen. De beeldhouwkunst, die nu tot de kunstnijverheid wordt gerekend, zal in de zalen met de schilderkunst worden gemengd.

Wat de 17de-eeuwse schilderkunst betreft, ziet De Leeuw graag door kleinschalige overzichten een herwaardering ontstaan van minder bekende meesters als Aelbert Cuyp en Adriaen van der Werff. Hij overweegt ook wegens de volle depots om, net als vroeger, schilderijen weer in rijen van twee te hangen.