Ramsj

John Boswell: The marriage of likeness. Paperback, Fontana Press 1995, van ƒ 35,20 voor ƒ 14,90. Scheltema Amsterdam; Donner Rotterdam

Tot de 14de eeuw voltrok de kerk ook huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dergelijke 'homohuwelijken' werden zelfs bewonderd door kerk en maatschappij. Aldus Boswell in deze zeer lovend ontvangen studie, waarvoor hij twaalf jaar onderzoek deed.

Achterin het boek geeft hij een vertaling van de voornaamste documenten waarop hij zich baseert.

Met uitgebreide voetnoten.

    • Ewoud Sanders