Ontslag voor top gasproject Nigeria

ROTTERDAM, 6 JUNI. De Nigeriaanse olieminister Dan Etete heeft vorige week de Nigeriaanse directieleden van de onderneming Nigeria LNG (NLNG) ontslagen. In een persbericht zegt het ministerie van Petroleum in Lagos dat “de rechten van sommige aandeelhouders worden genegeerd” terwijl de directie te sterk zou worden beïnvloed door “machtige aandeelhouders”.

Verder zou het beleid van de overheid door de directie met voeten zijn getreden en zou er sprake zijn van “grootscheepse misbruik van macht.”

Volgens bronnen in de Nigeriaanse olie-industrie wil minister Etete een krachtiger inbreng van de staatsoliemaatschappij in het private bedrijf. De buitenlandse aandeelhouders in het consortium hebben om spoedberaad met de minister gevraagd. Shell-Nigeria, dat optreedt als operator (bedrijfsvoerder) voor het project, wil slechts meedelen dat men “poogt helderheid te krijgen over de verklaringen van het ministerie van Petroleum” die op 30 mei zijn uitgegeven. Een woordvoerder van NLGN in Lagos onderstreept dat het gaat om een “onafhankelijke, private onderneming. Het besluit van de minister heeft geen invloed op de voortgang van ons werk, we doen business as usual.” Maar in het persbericht eist het ministerie dat NLNG onder directe verantwoordelijkheid van de minister moet gaan werken.

Nigeria LNG is het nieuwe bedrijf dat met een investering van 4 miljard dollar de komende jaren aardgas dat bij de oliewinning vrijkomt, in een speciale fabriek vloeibaar gaat maken. Het gas dat nu nog in grote hoeveelheden verloren gaat door affakkeling (verbranding) zal worden geëxporteerd naar de Europese en Amerikaanse markten. Daarmee wordt Nigeria van een milieuprobleem verlost en krijgt het land tegelijk een belangrijke nieuwe inkomstenbron. De Nigeriaanse dochteronderneming van Shell heeft als operator (bedrijfsvoerder) een belangrijke positie in het gasproject. Het staatsoliebedrijf heeft een belang van 49 procent in NLNG, Shell is de tweede aandeelhouder met 25,6 procent, het Franse Elf Aquitanaine 15 procent en het Italiaanse Agip 10,4 procent.