Miloševic wil nu Joegoslavisch president worden

BELGRADO, 6 JUNI. De president van Servië, Slobodan Miloševic, heeft zich gisteren kandidaat gesteld voor het presidentschap van Joegoslavië. Hij slaagde gisteren niet in een nieuwe poging, Montenegro ertoe te brengen, in te stemmen met een drastische uitbreiding van de macht van de federale president.

Miloševic geniet “het ongedeelde vertrouwen van de burgers van Servië”, zo zei gisteren de vice-voorzitter van de regerende Servische socialistische partij, Milorad Vucelic, toen hij de kandidatuur van Miloševic bekendmaakte.

Miloševic heeft er twee termijnen als president van Servië op zitten. Een derde termijn wordt door de grondwet verboden. Om toch aan de macht te blijven, heeft hij zijn oog laten vallen op het presidentschap van Joegoslavië (Servië en Montenegro), dat op 25 juni vrijkomt, als de ambtstermijn van de zittende president, Zoran Lilic, afloopt.

De president van de federatie heeft grondwettelijk weinig macht. Daarom wil Miloševic wijzigingen in de grondwet aanbrengen, die voorzien in een uitbreiding van de bevoegdheden van de federale president. Voor die grondwetswijzigingen heeft hij echter de instemming van de partner van Servië in de federatie, Montenegro, nodig.

Gisteren spraken afgevaardigden van Miloševic' socialistische partij vijf uur lang met een delegatie van de regerende Montenegrijnse socialistische partij (DPS). Na afloop werd duidelijk dat de Montenegrijnen niets voelen voor aanpassingen van de grondwet ter uitbreiding van Miloševic' bevoegdheden als president van Joegoslavië. “We hebben zeer duidelijk gemaakt dat op dit moment geen enkel initiatief voor grondwetswijziging de steun krijgt van de Democratische Partij van Socialisten”, zo zei Milica Pejanovic-Djurišic, die de Montenegrijnse delegatie leidde.

Zij maakte duidelijk ook niets te voelen voor een verzoek van Miloševic om de federale president in het vervolg direct door de bevolking - in plaats van door het parlement - te laten kiezen. Een directe presidentsverkiezing zou een drastische inperking van de Montenegrijnse invloed betekenen: in de 'eerste kamer' van de federatie hebben de Montenegrijnen immers de helft van de zetels, maar ze maken maar tien procent uit van de bevolking van Joegoslavië.

Miloševic heeft al geruime tijd problemen met zijn Montenegrijnse partners in de Joegoslavische federatie. De Montenegrijnse president, Momir Bulatovic, steunt hem, maar premier Djukanovic van Montenegro behoort tot zijn felste critici. Een recente poging van Miloševic om Djukanovic te wippen mislukte. (AP, AFP)