Huis VS in actie tegen abortus

WASHINGTON, 6 JUNI. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een anti-abortus amendement toegevoegd aan een belangrijke wet over het buitenlands beleid. Het amendement dreigt de overeenstemming tussen Republikeinen en Democraten over die wet te ondergraven.

Het anti-abortus amendement is uiterst omstreden. Tegenstanders zeggen dat het een eind maakt aan elke Amerikaanse financiële steun aan niet-gouvernementele organisaties die zich ten doel stellen door middel van onder andere abortus de groei van de wereldbevolking te beperken. Het amendement maakt een eind aan elke overheidssubsidie aan organisaties die, waar ook ter wereld, direct of indirect iets te maken hebben met abortus, die abortussen uitvoeren of die abortus propageren. Het amendement maakt ook een eind aan Amerikaanse steun voor het UNFPA, het VN-programma voor gezinsplanning, tenzij het bewijst dat onder UNFPA-auspiciën in China geen gedwongen abortussen zijn gepleegd.

Het wetsvoorstel waaraan het amendement is toegevoegd betreft een plan van president Clinton om twee belangrijke overheidsdiensten - de Amerikaanse informatiedienst en het Amerikaanse agentschap voor beperking van de bewapening en voor ontwapening ACDA - bij het ministerie van Buitenlandse Zaken onder te brengen en wijzigingen aan te brengen bij de AID (Agency for International Development). Het wetsvoorstel heeft verder betrekking op de financiering van het Amerikaanse buitenlandse beleid. (AP)