Hóókee!

H.J.A. Hofland begint zijn artikel in het Cultureel Supplement van 23 mei met de vraag: 'Hoe lang bestaat het woord okee al?' Het antwoord, dat hij in het artikel niet geeft, luidt: sinds de herverkiezingscampagne in 1840 van Martin van Buren, achtste president van de Verenigde Staten van Amerika.

Van Buren, zoon van een van oorsprong Nederlandse boer en kroegbaas uit het dorp Kinderhook, New York, had gedurende zijn ambtsperiode van 1837-1841 een buitenhuis gekocht in zijn geboortestreek, een soort Camp David. Het huis werd 'Old Kinderhook' genoemd.

Besluiten die daar werden genomen werden door de president ondertekend met de toevoeging 'O.K.', waarmee hij vastlegde dat het besluit in het buitenverblijf was genomen. Binnen de Democratische Partij werd 'O.K.' al gauw een synoniem voor 'allright', en in 1840 werd het een trefwoord in de herverkiezingscampagne. Het mocht echter niet baten. Het Amerikaanse volk vond dat het resultaat van zijn eerste ambtstermijn alles behalve 'allright' was. Van Buren werd verslagen, maar het democratische 'okay' veroverde sindsdien de wereld.

    • Ir. D. Muntendam