Geen sloop door aanleg metrolijn, wel verzakkingen

AMSTERDAM, 6 JUNI. De aanleg van de Noord-Zuidlijn, de nieuwe metrolijn die Amsterdam-Noord via het centrum moet verbinden met Amsterdam-Zuid, zal niet leiden tot sloop. Wel kunnen door het boren van de tunnel voor de Noord-Zuidlijn lichte verzakkingen voorkomen. Dat is de uitkomst van de proefboring onder de Oude Maas bij Rotterdam.

Het projectbureau Noord-Zuidlijn maakte de resultaten van de proefboringen gisteren bekend. Op 25 juni heeft een referendum over de aanleg van de nieuwe metro-lijn plaats. Wanneer 155.395 mensen tegen de lijn stemmen, verdwijnt het raadsbesluit van tafel. Met de aanleg is een bedrag gemoeid van 1,8 miljard gulden. De lijn wordt 9,5 kilometer lang.

Grondmechanica Delft, dat nauw betrokken is geweest bij de proefboringen, zei gisteren bij monde van haar directeur W.J.J. Wentink dat de boormethode zonder problemen in Amsterdam kan worden toegepast. “Ik hoop dat een einde komt aan de indianenverhalen over deze boortechniek. De aanleg van de Noord-Zuidlijn is verantwoord”, aldus Wentink. Uit het onderzoek blijkt dat in de straat, loodrecht boven de tunnel, verzakkingen van één tot twee centimeter kunnen voorkomen. Ter weerszijden van de straat, waar huizen staan, zijn die verzakkingen stukken minder of niet waarneembaar.

De tegenstanders van de nieuwe metro, verenigd in het referendumcomité Noord-Zuidlijn, wijzen er daarentegen op dat wanneer de boor zich eenmaal een weg baant onder de grond zich wel degelijk verzakkingen zullen voordoen. Ook vrezen zij dat het fijnmazige bus- en tramnet door de komst van de Noord-Zuidlijn in gevaar wordt gebracht. Binnen het Gemeente vervoerbedrijf (GVB) worden op dit moment plannen ontwikkeld om de route van een aantal trams en bussen te wijzigen in geval de Noord-Zuidlijn een feit is. Zo zal lijn 24 niet meer rijden van het Stadionplein via de Ferdinand Bolstraat naar het Centraal Station maar bij de Ceintuurbaan rechts af slaan richting station Muiderpoort. Passagiers, die naar het centrum willen, moeten op de Ceintuurbaan overstappen op de metro. Ook lijn 25 zal niet meer tot het Centraal Station rijden maar op de Ceintuurbaan linksaf slaan richting de Zoutkeetsgracht.

In het stadsdeel De Pijp voert het comité 'Pijp Pro Metro' actie voor de komst van de Noord-Zuidlijn. Volgens dit comité is een stem tegen de Noord-Zuidlijn een stem tegen de ontwikkeling van goed openbaar vervoer. Ook de bereikbaarheid van de in De Pijp gelegen Albert Cuypmarkt wordt door de nieuwe metro een stuk beter, aldus het comité. “Trams zijn traag, auto's staan in de file, parkeren is bijna onmogelijk en heel duur en fietsers worden omver gereden”, aldus H. Bremer van 'Pijp Pro Metro.'

Een veelgehoorde vraag aan het adres van de gemeente is of de 1,8 miljard die wordt uitgetrokken voor de Noord-Zuidlijn niet beter kan worden gebruikt om het noodlijdende GVB uit het financiële slop te halen. Het GVB kampt met een tekort van zeker honderd miljoen gulden. Volgens de gemeente neemt het Rijk 95 procent van de aanlegkosten voor zijn rekening. “Dit geld is niet bestemd om exploitatietekorten aan te zuiveren. De minister zou dat niet toestaan”, aldus de gemeente.

Het is de bedoeling dat de nieuwe metroperrons alleen toegankelijk zijn via tourniquets en met een geldig plaatsbewijs. Wanneer de lijn in 2005 in gebruik wordt genomen, zoals de bedoeling is, zal een alternatief gereed moeten zijn voor de nationale strippenkaart die onbruikbaar is voor tourniquets.