Flex-top

Jong, flexibel en mobiel, dat is de ideale uitzendkracht. De reclamefilmpjes van uitzendbureaus als Randstad en Content laten steevast zien hoe jeugdige meisjes en jongens van de ene leuke, verantwoordelijke baan naar de andere hoppen. Vastigheid is iets voor saaie, behoudende mensen, zo is de boodschap.

Als uitzendkracht heb je de kans om steeds weer voor een nieuwe werkgever aan de slag te mogen gaan.

Een mooie boodschap, maar niet voor de mensen die al sinds jaar en dag de top van de Nederlandse uitzendbranche beheersen.

Bij Nederlands grootste uitzendorganisatie Randstad zit oprichter Frits Goldschmeding al sinds de beginjaren zeventig aan het roer. Bij Content wordt de directiekamer al sinds 1972 door dezelfde persoon bezet, al heeft Sylvia Tóth enkele maanden geleden door de verkoop van een fors pakket aandelen financieel enigszins afscheid genomen van haar geesteskind.

De top van uitzendbureau Start - in 1978 opgericht door overheid en sociale partners als middel tegen de oprukkende werkloosheid - brengt de voor uitzendkrachten zo gewenste mobiliteit al evenmin in de praktijk: ook daar heeft directeur Attema al vrijwel vanaf het begin de teugels in handen.

Koploper is voorzitter W. Ruggenberg van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Eind dit jaar neemt hij afscheid van zijn organisatie. Dan heeft hij er 31 jaar als bestuurslid opzitten, waarvan 27 jaar als voorzitter. Zijn opvolger, R. Mantel, heeft al sinds 1973 een zetel in het ABU-bestuur. Flex-werk is mooi, vast werk een carrière.

    • Marcella Breedeveld