Fictie; pas verschenen

M.E. de Vletter, R.P.G.A. Voskuil, J.R. van Diessen e.a.: Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose. Asia Maior 176 blz.,ƒ 59,50 (na 28 juni ƒ 69,50)

Dit is het zevende deel in de goed geïllustrteerde reeks over Indische steden. Het is een vervolg op een eerder deel van Voskuil over de vroegste geschiedenis van Batavia en begint in de jaren dertig. Ook hier sterke nadruk op de stedebouwkundige aspecten, maar meer dan in de andere delen ook op de sociale structuur, het economische leven, het bestuur en de politiek.