Dr. L.W.J.C. Huberts

Dr. L.W.J.C. Huberts is door de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) benoemd tot bijzonder hoogleraar politiestudies en veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Huberts, verbonden aan de vakgroep politicologie en bestuurskunde, wordt verantwoordelijk voor onderwijs in politiestudies en onderzoek naar onder meer 'macht en besluitvorming over politie en veiligheid' en 'politiële integriteit'.