Burgemeesters willen nu ook van Brinkman af

ROTTERDAM, 6 JUNI. De burgemeesters van de 22 Rijnmondgemeenten hebben gisteravond het vertrouwen in korpschef J.W. Brinkman van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond opgezegd. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) zal Brinkman ontslag verlenen, aldus gisteravond de Rotterdamse burgemeester Peper, de korpsbeheerder.

De burgemeesters, verenigd in het zogenaamd regionaal college, kwamen tot de conclusie dat Brinkman heeft getoond “onvoldoende gevoel te hebben inzake de relatie tussen een korpschef en zijn gezagsdragers. Hij heeft daarmee het vertrouwen ernstig ondermijnd”. De verklaring waarin dit wordt vastgesteld, is vanochtend naar minister Dijkstal gestuurd. Gisteravond was de minister niet bereikbaar, het conflict is door burgemeester Peper voorgelegd aan de directeur Politiezaken op het departement.

Peper zei gisteravond “deze afloop te zien als een nederlaag”. Hij erkende dat hij een “beoordelingsfout” heeft gemaakt met het aantrekken van Brinkman als korpschef. De 49-jarige ex-generaal-majoor die naam maakte als oprichter van de luchtmobiele brigade, werd vorig jaar oktober op voorstel van Peper benoemd tot korpschef. Peper meende dat een buitenstaander een frisse wind door het korps zou kunnen laten waaien.

Brinkman, die al maanden overhoop ligt met de Ondernemingsraad van zijn korps en de politiebonden, wees maandagavond in een vergadering van het regionaal college op twee essentiële punten het rapport af waarin Peper wegen had aangegeven om het conflict met de OR en de bonden te beëindigen. Gisteren liet Brinkman alsnog weten dat hij het rapport - 'Beleid in balans' - volledig zou uitvoeren, maar dat was te laat.

Door zijn “opstelling en de toonzetting gaf de korpschef zich (maandag) onvoldoende rekenschap van de uitspraken van het bevoegd gezag in dezen”, aldus het regionaal college in zijn verklaring gisteravond. Brinkman was maandagavond onverwacht verschenen op de bijeenkomst van het regionaal college. Nadat de burgemeesters akkoord waren gegaan met Pepers rapport, wees Brinkman het op twee punten af. Hij hield de burgemeesters 'in krasse termen' voor dat hij 'geen marionet' wilde zijn en geen kritiek op zijn persoon duldde. Het college “moest vasttellen dat zich een gezagsconflict aandiende”, aldus de burgemeesters in hun verklaring gisteravond. “Dat optreden van Brinkman was ook voor mij een complete verrassing”, aldus Peper gisteravond.

Brinkman verzette zich tegen benoeming van een nieuw lid in de korpsleiding naast zich die namens hem overleg met de OR en de bonden zou voeren. Dat was het belangrijkste voorstel van Peper om uit de impasse te komen. Daarnaast had hij ook grote bezwaren tegen het voorstel dat de plaatsvervangend korpsbeheerder, burgemeester M. Jansen van Krimpen aan den IJssel, het zogenoemde agenda-overleg met de OR zou voeren totdat de korpsleiding op sterkte zou zijn gebracht. Jansen bemiddelde de afgelopen weken in het conclict rond Brinkman.

Pagina 3: Toon van korpschef zette kwaad bloed bij beheerders

Het was echter vooral de 'toonzetting' van Brinkmans optreden die kwaad bloed zette. Brinkman was maandag onverwachts verschenen op de bijeenkomst van de burgemeesters (hij was niet uitgenodigd) en “vroeg als een donderslag bij heldere hemel het woord”, aldus Jansen. De korpschef beweerde verrast te zijn door Pepers voorstellen, wat volgens Jansen niet waar kan zijn omdat hij daarvan zondag al op de hoogte werd gesteld. Ook nadat hij later, na overleg met Peper, had aangegeven dat hij het rapport volledig ('zonder mitsen of maren') zou uitvoeren, bleef Brinkman volgens Jansen bezwaren maken en randvoorwaarden stellen. “Er is de afgelopen dagen zoveel schade opgelopen dat het buitengewoon ingewikkeld wordt met elkaar verder te gaan”, aldus Jansen gisteravond.

Brinkman die vandaag een adv-dag heeft (adv staat voor arbeidsduurverkorting), onthoudt zich van een reactie op de verklaring van de burgemeesters van de regio Rijnmond. De ondernemingsraad van het Rotterdamse korps wil pas reageren nadat Peper en minister Dijkstal een definitieve beslissing over Brinkman hebben genomen. Drie politiebonden (NPB, ACP en ANPV) verklaarden gisteravond gezamenlijk dat de positie van Brinkman 'onhoudbaar' is geworden.