Brussel onvolledig ingelicht; Bijna 400 wetten en regels ongeldig

DEN HAAG, 6 JUNI. Bijna vierhonderd wetten en regels blijken juridisch ongeldig te zijn, omdat Nederland heeft verzuimd de bijbehorende technische aspecten voor te leggen aan de Europese Commissie.

Het gaat om regelingen met technische aspecten zoals de blaastest, snelheidscontrôles, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en eisen die aan benzinepompen, speelautomaten en vuurwapens worden gesteld.

Dit blijkt uit vertrouwelijke notities van minister Wijers (Economische Zaken) en van de landsadvocaat waar het tv-programma NOVA de hand op wist te leggen.

Volgens bronnen rond het kabinet zou het hele pakket van ongeldige wetten voor 1 juli aanstaande in één grote hersteloperatie door het Nederlandse parlement moeten worden geloodst. Op die manier kan de hele bundel inclusief de technische voorschriften alsnog en in één keer bij de Europese Commissie worden aangemeld. Het ministerie van Economische Zaken wil het gebruik van deze mogelijkheid “bevestigen noch ontkennen”.

De ongeldigheid van de 17 wetten, 86 Algemene Maatregelen van Bestuur, 138 ministeriële regelingen en 21 besluiten van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties volgt uit een uitspraak van 30 april 1996 van het Europese Hof van Justitie in het 'Securitel-arrest'.

Daarbij werd beveiligingsbedrijf CIA Security door drie concurrenten ervan beschuldigd beveiligingsapparatuur te verkopen die niet voldeed aan de Belgische wetgeving. Tijdens de rechtszaak bleek evenwel dat de Belgische wetgever de technische normen en voorschriften niet had aangemeld bij de Europese Commissie. Daarop verklaarde het Hof in Luxemburg de wetgeving omtrent beveiligingsapparatuur ongeldig.

Gealarmeerd door de uitspraak van het Hof heeft Wijers, als coördinerend bewindsman, een inventarisatie gemaakt van alle regelingen waarbij de technische voorschriften niet zijn aangemeld. Hij kwam tot de conclusie dat alle ministeries behalve van Algemene en van Buitenlandse Zaken zich aan verzuim hebben schuldig gemaakt. “De gevolgen hiervan kunnen ernstig zijn”, schrijft Wijers in een brief aan de Tweede Kamer.

Wijers vreest dat bedrijven en particulieren gebruik gaan maken van het feit dat allerlei regelingen door het Securitel-arrest niet langer geldig zijn. De Nederlandse Vereniging voor Stafrechtadvocaten vindt dat verdachten wier zaak betrekking heeft op wet- en regelgeving die door het Europese Hof als ondeugdelijk is bestempeld, moeten worden ontslagen van rechtsvervolging.

Het openbaar ministerie is “verrast” door de ontstane situatie. “Als het allemaal klopt gaat het om duizenden zaken per dag”, aldus een woordvoerder van procureur-generaal Docters van Leeuwen. Hij doelt op boetes die zijn en worden uitgedeeld wegens te hard of door rood licht rijden of rijden onder invloed van alcohol.