Boermans vecht ontslag bij Holland Media Groep aan

AMSTERDAM, 6 JUNI. Voormalig topman Huib Boermans van de Holland Media Groep (HMG) vecht zijn ontslag aan. In een gisteravond door zijn advocaat opgestelde persverklaring laat Boermans weten het door HMG genomen besluit te betreuren en zich te beraden op juridische stappen. Woensdag werd Boermans aan de kant geschoven door de aandeelhouders van het mediaconcern dat de tv-stations RTL4, RTL5 en Veronica exploiteert.

Officieel gaat het om een verschil van inzicht over “het beleid”, later aangevuld met de mededeling “beleid uit het verleden”. Duidelijk is evenwel dat Boermans wordt aangewreven zich samen met zijn eveneens ontslagen collega Henri Roemer te hebben schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling.

Boermans heeft in 1993 met Roemer en de toenmalige CLT-baas F. Thyes (tegenwoordig topman van SBS) aandelen genomen in het bedrijfje Brokerline, dat exclusief voor HMG (toen nog uitsluitend RTL4 en 5) 06-diensten en de teletekst-pagina's verzorgde. Brokerline is een dochteronderneming van Teleworld, dat sinds 1994 in handen was van Philips en KPN.

Teleworld-directeur F. Vaessen zegt dat Brokerline speciaal opgericht was om voor HMG deze diensten te verzorgen. Teleworld nam het bedrijfsmatige risico, maar afgesproken werd dat de opbrengst van Brokerline voor de helft naar de Holland Media Groep ging. “De directie van HMG bepaalde waar dat geld naartoe ging en op welke rekening dat moest worden gestort.” Vaessen erkent dat in 1993 na onderhandelingen in aandelen moest worden betaald, hetgeen ook gebeurde. Op verzoek van de HMG directie werden die aandelen twee jaar later teruggekocht.

Vaessen hecht eraan te beklemtonen dat het aan de HMG-directie was te bepalen waar de winst van Brokerline naartoe ging: “Dat is een interne zaak van HMG. Als zij intern besloten hebben dat het geld naar privé-personen moest, is dat hun zaak. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor,” aldus Vaessen.

Volgens ingewijden was de achterliggende gedachte bij HMG dat 'de harde werkers achter het succes van RTL4' ook wel eens beloond mochten worden voor hun energie. Verstrekken van aandelen of opties in de eigen onderneming, een oplossing die in het bedrijfsleven veel wordt gebruikt, bleek moeilijk te liggen. Zo ontstond het idee aandelen te nemen in Brokerline, een leverancier aan RTL die natuurlijk ook profiteerde van het succes. Het problematische aan een dergelijke constructie is dat de bestuurders van HMG op zijn minst de schijn tegenhadden dat ze niet op zakenlijke gronden transacties met Brokerline afsloten, maar dat deden om er persoonlijk beter van te worden. De bestuurders hebben bij het terugkopen van hun aandelen naar verluidt een bedrag van in totaal vijf miljoen gulden opgestreken.

De zaak wordt nog schimmiger omdat de bestuurders de aandelen in Brokerline niet rechtstreeks ontvingen, maar dat de lijn liep via een op de Nederlandse Antillen gevestigde beleggingsmaatschappij, Monterey. Mogelijk is met die constructie ook de fiscus om de tuin geleid. Ook huidig bestuurslid van Endemol en RTL-man van het eerste uur R. Hendriks kreeg de mogelijkheid mee te doen aan het aandelenplan, maar hij vertrok naar het Amerikaanse tv-station NBC. Volgens Hendriks is zijn vertrek niet de reden dat hij uiteindelijk geen aandelen in Brokerline verwierf: “Ik vond toen ook al dat het niet deugde”, aldus Hendriks via zijn woordvoerder.

In zijn persverklaring zegt Boermans dat er geen sprake is van een onrechtmatige transactie waardoor hij zichzelf bevoordeeld heeft. De aandelen in Brokeline verwierf hij “met voorafgaande autorisatie van de toenmalige aandeelhouders (...) CLT en VNU”. Dat maakt de zaak extra pikant omdat het juist die aandeelhouders zijn die Boermans en Roemer nu hebben weggestuurd. Volgens ingewijden heeft het te maken met veranderingen bij CLT. CLT zou destijds toestemming hebben gegeven. Inmiddels heeft CLT-manager J. Felten plaatsgemaakt voor de Luxemburger R. Sautter die bekend staat als rechtlijniger dan zijn voorganger in dit soort kwesties. Ook Veronica-voorzitter en voormalig staatssecretaris J. van der Reijden, die als aandeelhouder vorig jaar bij HMG aanschoof, zou dergelijk gedrag niet hebben geaccepteerd. De enige van de toenmalige toezichthouders die nu nog deel uitmaakt van de raad van commissarissen is VNU-topman J. Brentjens, die volgens Boermans (zelf voormalig VNU-manager) dus ook toestemming heeft gegeven. De aandeelhouders hullen zich ook op dit punt echter in een hardnekkig stilzwijgen.

    • Jaco Alberts