Bastet

Mijn inziens hebt u een betreurenswaardige vergissing gemaakt met de illustraties bij de recensie van het boek 'Helse Liefde' (Boeken 23-5-97) door de portretten van George Sand en Marie d'Agoult te verwisselen.

Naschrift redactie: U hebt gelijk.

    • Joke van der Meer