Uitzendbranche wenst primaat voor eigen CAO

ROTTERDAM, 5 JUNI. Uitzendkrachten moeten in de toekomst altijd onder hun eigen CAO vallen. Het is niet de bedoeling dat uitzendkrachten beloond worden op grond van de CAO van de bedrijfstak of het bedrijf waar ze op dat moment tewerkgesteld zijn. Dat betoogde voorzitter W. Ruggenberg van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) vanmiddag tijdens de presentatie van het jaarverslag over 1996.

Ruggenberg maakt zich zorgen over het feit dat verschillende vakbonden eisen dat uitzendkrachten beloond worden via de CAO die ook voor vast personeel van hun tijdelijke werkgever geldt. Uitzendkrachten zouden pas terug hoeven vallen op hun 'eigen' CAO als de inlener geen bedrijfs- of bedrijfstak-CAO heeft.

Ruggenberg keert zich tegen deze opstelling: “Als de flexibiliteits- en zekerheidswetten volgend jaar worden ingevoerd, is voor de uitzendbranche een belangrijke stap naar het volwaardig werkgeversschap gezet. Uitzendkrachten krijgen een betere rechtspositie, komen in aanmerking voor scholing en bouwen pensioen op. Werkgevers én werknemers kunnen derhalve tevreden zijn.”

In de wetsvoorstellen omtrent meer zekerheid voor uitzendwerkers, die de Tweede Kamer na de zomer behandelt, is volgens Ruggenberg niets geregeld omtrent de verhouding tussen de uitzend-CAO en de zogeheten inleen-CAO. Volgens hem moet de politiek op dit gebied duidelijkheid scheppen en de uitzend-CAO laten prevaleren. Gebeurt dat niet, dan krijgen uitzendbureaus het probleem dat derden de arbeidsvoorwaarden bepalen waaronder uitzendkrachten werken. “Als de uitzendbranche wordt beschouwd als een zelfstandige bedrijfstak, heeft dat als natuurlijk gevolg dat haar dezelfde onderhandelingsrechten worden gegund als andere bedrijfstakken”, aldus de ABU-voorzitter. “De uitzend-CAO is bovendien een volwaardige CAO met een honereringssysteem dat is gebaseerd op de gemiddelde beloning in het bedrijfsleven.”

In 1996 boekten de uitzendbureaus in Nederland samen 9,4 miljard gulden omzet, aldus het ABU-jaarverslag. Gemiddeld werken iedere dag 225.000 uitzendkrachten. Per jaar gaan zo'n 800.000 mensen via een uitzendbureau aan de slag. Van hen komt een kwart aan een vaste baan. Volgens de ABU slagen uitzendbureaus er steeds beter in ook mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. In 1996 bestond 28 procent van de uitzendkrachten uit moeilijk bemiddelbare werklozen.