PTT schikt rekeningen 06-gedupeerden Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 5 JUNI. PTT Telecom heeft 332 klanten met klachten over hun telefoonrekening gezamenlijk 230.000 gulden kwijtgescholden of betaald. Het gaat om nota's over een periode van tien jaar waarover is onderhandeld met de Landelijke Werkgroep 06-gedupeerden.

PTT Telecom erkent niet dat het bij deze nota's fouten heeft gemaakt. De nota's waarover deze 332 klanten hadden geklaagd betroffen in totaal een bedrag van 680.000 gulden. PTT Telecom heeft dus iets minder dan een derde daarvan terugbetaald. Volgens een woordvoerder erkent PTT Telecom met de terugbetaling niet dat er inderdaad is ingebroken op de telefoon of is gefraudeerd met de telefoonrekeningen.

Zij wijst erop dat het gaat om gevallen die veelal enkele jaren oud zijn. “Vaak is niet meer te achterhalen wat er precies is gebeurd”.

Volgens de woordvoerder betaalt PTT Telecom 'uit coulance' een deel van het geld terug. Belangrijke criteria voor terugbetaling zijn volgens PTT Telecom de manier waarop de klager in het verleden is behandeld en zijn draagkracht. Voorzitter T. Claessen van de Landelijke Werkgroep 06-gedupeerden zegt dat deze criteria “volslagen nieuw” voor hem zijn. Hij heeft van “mensen in de regio” vernomen dat PTT Telecom tegenover klagers wel degelijk heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt. “Het lijkt me logisch dat PTT Telecom om die reden mensen tegemoet komt”, zegt hij.

PTT Telecom heeft in totaal 721 formulieren met klachten over nota's met 06-nummers onderzocht. Klachten waarover de rechter of de geschillencommissie een oordeel heeft uitgesproken zijn niet opnieuw in behandeling genomen. Volgens een woordvoerder spreekt de geschillencommissie zich jaarlijks uit over omstreeks 50 zaken, daarnaast worden elk jaar 'enkele tientallen' zaken voor de rechter gebracht.

Volgens Claessen zijn de regelingen buiten zijn werkgroep om getroffen. Hij distantieert zich van de regeling die PTT Telecom met klanten heeft getroffen, omdat nog in totaal 400 gevallen onopgelost zijn. Naast de gevallen die voor geschillencommissie of de rechter zijn gebracht, betreft het zaken waarvoor de klant in het verleden een schikking heeft aanvaard.

De schikking met de 06-gedeputeerden betreft slechts een klein percentage van het totaal aantal klachten over telefoonnota's. Volgens PTT Telecom is dit aantal de laatste jaren sterk afgenomen. In 1993 waren er nog 40.000 klachten. In 1996 was dit aantal gedaald tot 11.700 op een totaal van 45 miljoen telefoonnota's. Volgens PTT Telecom wordt daarvan eveneens omstreeks een derde deel terugbetaald of kwijtgescholden.