Proef met chipkaart voor gezondheidszorg

ROTTERDAM, 5 JUNI. Ruim twintig zorgverzekeraars, die samen zo'n twaalf miljoen klanten hebben, beginnen nog dit jaar een proef met een zogenoemde 'zorgpas'. Op deze chipkaart worden in elk geval de niet-medische gegevens van de verzekerde vermeld. Met artsen en apothekers wordt nog nagegaan of op den duur de pas ook zal worden gebruikt voor de registratie van de medische gegevens.

Dit hebben de verzekeringsbedrijven gisteren bekendgemaakt. De zorgpas maakt het mogelijk het betalingsverkeer tussen de behandelaar en verzekeraar elektronisch te regelen. Voor behandelaar, verzekerde en verzekeraar leidt de invoering van de pas tot minder papieren rompslomp. Ook particulier verzekerden krijgen dan geen nota meer van behandelaar of ziekenhuis, bij ziekenfondsverzekerden was dat altijd al het geval. Bovendien dient de zorgpas ter identificatie van de verzekerde.

De zorgverzekeraars hopen dat binnen vier jaar iedere Nederlander een zorgpas heeft. Uit een marktonderzoek dat eind 1996 werd gehouden bleek dat driekwart van de verzekerden positief staat tegenover het gebruik van de zorgpas. Dit geldt ook voor een ruime meerderheid van de zorgverleners. De invoering van de zorgpas vergt naar verwachting enkele tientallen miljoenen guldens. Volgens de verzekeraars is deze investering rendabel: niet alleen de administratiekosten zullen dalen maar ook de uitgaven voor gezondheidszorg kunnen beter worden beheerst.