Plan-Allon

Kort na de Zesdaagse oorlog in 1967 formuleerde de toenmalige socialistische minister van Buitenlandse Zaken Yigal Allon een territoriaal plan waarvan het accent lag op inlijving van een brede strook land langs de westelijke oever van de rivier de Jordaan. Volgens het plan Allon zou de Palestijnse autonomie tussen Israel en de 'veiligheidsstrook' langs de Jordaan worden ingeklemd.

Een landcorridor van Jericho naar de Allenby-brug zou volgends de ideeën van Allon de Palestijnse autonomie met Jordanië moeten verbinden. Het plan-Allon is formeel door geen der socialistische regeringen na 1967 aanvaard. De Jordaanvallei kreeg in die jaren wel hoge prioriteit voor het stichten van nederzettingen. Dat veranderde toen in 1977 Likud onder Menahem Begin aan de macht kwam en tientallen nederzettingen werden gesticht in dicht door Palestijnen bevolkte gebieden op de heuvelrug op de Westelijke Jordaanoever.