'Onderwijs in noorden te weinig praktisch'

GRONINGEN, 5 JUNI. Het onderwijs in de drie noordelijke provincies sluit niet goed aan bij de wensen van het bedrijfsleven. Bedrijven vinden dat studenten te weinig praktijkgericht en te geïsoleerd van het bedrijfsleven worden opgeleid.

Dat blijkt uit een onderzoek van accountantskantoor KPMG en de Hanzehogeschool Groningen onder tweehonderd bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe. Volgens de ondervraagden bestaat er een te grote kloof tussen theorie en praktijk. Vooral de communicatieve en sociale vaardigheden moeten beter worden afgestemd op de behoefte van bedrijven. De beheersing van talen, met name het Duits, vaardigheid in het gebruik van informatietechnologie, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid laten te wensen over.

Het wetenschappelijk onderwijs en het HBO sluiten het beste bij de behoeften van het bedrijfsleven aan. Pas afgestudeerde HTS'ers en HEAO'ers zijn het beste inzetbaar. Afgestudeerde juristen en MEAO'ers zijn het minst goed inzetbaar.

Uit het onderzoek blijkt dat de onderwijsinstellingen vinden dat bedrijven onduidelijk zijn over de eisen die zij stellen. Onderwijs en bedrijfsleven verschillen van mening over de capaciteit om in teamverband te kunnen werken van pasafgestudeerde HBO'ers. De scholen vinden dat hun studenten hier goed in zijn, terwijl bedrijven juist ontevreden zijn over deze vaardigheid.

Afdelingsdirecteur G.J. Landkroon van het Stratingh College in Groningen zegt niet geschrokken te zijn van de resultaten. “Maar het houdt ons wel wakker”, zegt hij. Bedrijven vragen volgens hem in tijden van economische opleving altijd specialisten die ze meteen kunnen inzetten. Als het met de economie minder goed gaat willen ze juist generalisten. “Zo zullen wij altijd iets bij het bedrijfsleven achterlopen”, zegt Landkroon. Bedrijven voeren volgens hem veranderingen onder druk van de markt snel in, terwijl dit bij het onderwijs altijd een jaar of langer duurt om hiervoor het benodigde geld en de organisatie rond te krijgen. Hij zegt dat zijn school inmiddels met een klankbordgroep van ondernemers werkt, zodat beter op hun wensen kan worden ingespeeld.