Kopstukken van links Frans kabinet

Elisabeth Guigou (50) (Justitie).

Een van de gevoeligste posten. Een ministerie dat van oudsher een vaste greep op de loop van het recht heeft. President Chirac heeft meermalen de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie beloofd, maar als politiek gevoelige affaires opkwamen, liet hij het tegendeel uitvoeren. Guigou is geen juriste, maar wordt gekenschetst als een briljant verstand. Was medewerkster van Delors op het ministerie van Financiën. Later Europa-specialist op het Elysée onder Mitterrand en onderminister voor Europese zaken ('90-'93). Nauw betrokken bij Verdrag van Maastricht. Voorvechtster van het bijbehorende Sociaal Protocol en van de rechten van het Europees Parlement.