Kopstukken van links Frans kabinet

Martine Aubry (47) (Werk en Solidariteit).

Jacques Delors zit er niet bij, maar zijn dochter Martine bekleedt de tweede post in de regering van Lionel Jospin. Het verzwaarde ministerie van Werk en Solidariteit moet de machinekamer van het eventuele succes van Links worden. Martine Aubry werkte al op het zelfde ministerie, als topambtenaar en van 1991 tot 1993 als minister. Daarna begon deze harde werker alsnog aan een politieke carrière. Werd wethouder van Lille, onder het toeziend oog van burgemeester Pierre Mauroy. Aubry schreef boeken over armoede en tweedeling, en richtte een stichting op (Agir, Doen) waarin zij werkgevers, werknemers en tegenpolen bijeen bracht om werk in arme wijken te creëren.